Repston OÜ arenguprogramm EU53517

Repston OÜ on taotlenud Ettevõtte Arendamise Sihtasutuselt (EAS) “ Ettevõtte Arenguprogrammi“ raames vahendeid uute omatoodete turule toomiseks perioodil 2019.a. kuni 2021.a. ja uute omatoodete abil eksporditegevuse laiendamiseks.

Projekti käigus arendame välja uued innovaatilised valmistooted ning loome nende turustamiseks vajalikud tingimused. Arendame ettevõtet kõikides protsessides kõrgemale tasemele. Seeläbi oleme välisturgudel konkurentsivõimelisemad ning suudame saavutada kiiremini oma kasvueesmärke.

Arengutoetuse projekt saab tuge Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning projekti kogumaksumus on 1 108 250,00 eurot, millest toetussumma on 498 712,50 eurot. Projekti kestvus on 1.08.2019 – 31.01.2021. a.